Turun seudun opaskartta
Foli - Turun seudun joukkoliikenne
Kuntajakoselvitys 2014
Kuntarekry

Ajankohtaista

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (26 §) velvoittaa kuntia julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö
18.09.2014

Tapahtumat

Palautetta Ruskon kunnalle

Kuntalaisaloite