Etusivu ›› Ajankohtaista ›› Presidentinvaali vuonna 2018
07/12/2017 - 09:50
Presidentinvaali vuonna 2018
presidentinvaalit2018.jpg
Vaalipäivän äänestys Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 klo 9.00 – 20.00 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018 klo 9.00 – 20.00.

Äänestäjän iän vaikutus äänioikeuteen

Äänioikeutettu on henkilö, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä eli 28.1.2018 täyttää 18 vuotta.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat

                      Vaaleissa kunnassa on kaksi äänestysaluetta,
                      Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat:  

                      Ruskon kunnanvirasto, Vanhatie 5, 21290 Rusko

                      Palvelukeskus Jokikumpu, Jokitie 1, 21310 Vahto

                     

Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. Äänioikeutettu voi tarvittaessa tiedustella vaalipäivän äänestyspaikkaansa maistraatista.                      

Ennakkoäänestys

Vaalien ennakkoäänestys Ruskon kunnanvirastolla, osoitteessa Vanhatie 5, Rusko, toimitetaan ensimmäisessä vaalissa seuraavasti: ke 17.1. – pe 19.1.2018 klo 9.00 – 17.00, la 20.1 – su 21.1.2018 klo 10.00 – 15.00 sekä ma 22.1. – ti 23.1.2018 klo 9.00 – 20.00.

Mahdollisessa toisessa vaalissa ennakkoäänestys toimitetaan Ruskon kunnanvirastolla seuraavasti: ke 31.1. – 2.2.2018 klo 9.00 – 17.00, la 3.2. – su 4.2.2018 klo 10.00 – 15.00 sekä ma 5.2. – ti 6.2.2018 klo 9.00 – 20.00.

Vaalien ennakkoäänestys Palvelukeskus Jokikummussa, osoitteessa Jokitie 1, Vahto, toimitetaan ensimmäisessä vaalissa seuraavasti: su 21.1.2018 klo 10.00 – 15.00 sekä ma 22.1.  – ti 23.1.2018 klo 9.00 – 20.00.

Mahdollisessa toisessa vaalissa ennakkoäänestys toimitetaan Palvelukeskus Jokikummussa seuraavasti: su 4.2.2018 klo 10.00 – 15.00 sekä ma 5.2. – ti 6.2.2018 klo 9.00 – 20.00.

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen on oikeutettu äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällainen henkilö saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Jos äänestäjä on muuttanut toiseen kuntaan 8.12.2017 jälkeen, ei hän näissä vaaleissa voi äänestää kotiäänestyksessä.

Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa.

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja tai omaishoidontuesta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu sijaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kunnanviraston aukioloaikoina viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00 joko kirjallisesti, os. Ruskon kunnan keskusvaalilautakunta,  Vanhatie 5, 21290 Rusko, tai puhelimitse 02-4393 511. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00. Mikäli henkilö kuitenkin on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja tai sijaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Kirjallisia ilmoituksia varten saa ilmoituslomakkeita kunnanviraston keskuksesta.

Henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Vaalien ulkomainonta

Vaalien ulkomainonta alueilla, jotka ovat Ruskon kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, saadaan aloittaa 10.1.2018 alkaen siten, että vaalimainokset kiinnitetään kunnan pystyttämiin ulkomainostelineisiin, jotka sijoitetaan kunnan toimesta Ruskon kunnanosassa K-kaupan ja S-marketin piha-alueille, Lähteenmäkeen sekä Merttelän koulun risteykseen ja Vahdon kunnanosassa liikekeskuksen läheisyydessä olevalle tyhjälle tontille sekä Valkiavuoren ns. Kirkonseudun asemakaava-alueen sisäänmenotien risteykseen. 

Ruskolla 1.12.2017
Ruskon kunnan keskusvaalilautakunta

Suosittele