Etusivu ›› Koulukuraattori
Koulukuraattori

Koulukuraattori osallistuu yhteisölliseen oppilashuoltoon, joka pyrkii koko kouluyhteisössä edistämään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Lisäksi kuraattori on mukana yksilökohtaisessa oppilashuollossa, jolla tuetaan oppilaan oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorin työn tavoitteena on tukea ja auttaa oppilasta koulunkäynnissä ja edistää oppilaan sosiaalista hyvinvointia. Kuraattorilta saa apua, jos nuorella on pulmia esim. kouluun tulemisessa, koulussa työskentelyssä, kaverisuhteissa joko koulussa tai vapaa-ajalla tai hän tarvitsee keskusteluapua perheen elämäntilanteesta johtuvista syistä. Vanhemmat voivat keskustella kuraattorin kanssa kasvatusasioista ja kotitilanteesta. Koulukuraattorin yhteydenotto on useimmiten kutsu yhteistyöhön, tilanteen selvittelyyn ja tarvittavien muutosten ja tukitoimien yhteiseen pohdintaan. Työmuotoja ovat mm. yksilökeskustelut, pienryhmäkeskustelut, verkostoyhteistyö ja konsultaatio.  Keskustelut ovat luottamuksellisia ja koulukuraattoria sitoo vaitiolovelvollisuus. Työskentelyjakson pituus vaihtelee oppilaan tilanteen mukaan.

Koulukuraattorin yhteystiedot:

Terhi Mansikka-Lauas
Puh: 044-4333653 (vastaajaan voi jättää soittopyynnön)
Sähköposti: terhi.mansikka-lauas@rusko.fi