Etusivu ›› Koulupsykologi
Koulupsykologi

Koulupsykologi osallistuu yhteisölliseen oppilashuoltoon, joka pyrkii koko kouluyhteisössä edistämään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Lisäksi psykologi on mukana yksilökohtaisessa oppilashuollossa, jolla tuetaan oppilaan oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka työn tavoitteena on edistää lasten psyykkistä hyvinvointia koulussa. Yhteisöllisen suunnittelu- ja kehittämistyön lisäksi työmuotoja ovat mm. yksilökeskustelut, oppimisvalmiustutkimukset, pienryhmäkeskustelut, verkostoyhteistyö ja konsultaatio. Yleisimpiä syitä keskusteluille ja kartoituksille ovat oppimisvaikeudet, keskittymisen ja tarkkaavuuden vaikeudet sekä erilaiset tunne-elämään ja vuorovaikutukseen liittyvät pulmat. Työskentelyjaksot ovat yleensä lyhytkestoisia ja tavoitteellisia, mutta samalla oppilaalla jaksoja voi olla useitakin. Tavoitteena on yleensä selvittää oppimisvaikeuksien taustatekijöitä, jotta opiskelun tuki voidaan suunnitella tehokkaammin, tai tehdä näkyväksi oppilaan toiminnan, ajatusten ja tunteiden muodostamaa kehää, jotta sitä voidaan muuttaa toimivammaksi oppilaan hyvinvoinnin kannalta. Tarvittaessa koulupsykologi voi ohjata oppilaan jatkotutkimuksiin koululääkärin kautta. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja koulupsykologia sitoo vaitiolovelvollisuus.

Koulupsykologin yhteystiedot:

Petra Alinen
Puh: 044-4333 644
Sähköposti: petra.honkanen@rusko.fi