Etusivu ›› Sisalto ›› Maisematyolupa
Maisematyölupa
Lupa on tarpeen vain asemakaava- ja kieltoalueella sekä yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Maisematyöluvan vaativat toimenpiteet:

  • maisemaa muuttava maanrakennustyö
  • puiden kaataminen (riippuen työn laajuudesta)
  • muu edellisiin verrattava toimenpide

Lupa on tarpeen vain asemakaava- ja kieltoalueella sekä yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Maa-ainesten ottamiseen muulla alueella tarvitaan yleensä maa-aineslain mukainen lupa.

Lupahakemus

  • maisematyölupaa hakee se, joka omistaa tai hallitsee aluetta.
  • hakemuslomake täytetään yhtenä kappaleena, allekirjoittajina kaikki alueen haltijat.

Selvitys siitä, että hakija hallitsee toimenpidealuetta

  • todistetaan jollakin seuraavista asiakirjoista: lainhuutotodistus, kauppakirjajäljennös, vuokrasopimusjäljennös tai muu vastaava asiakirjajäljennös.
  • jos hakija ei yksin omista toimenpidealuetta, on lisäksi oltava valtakirja muilta osakkailta.

Ympäristökartta

  • toimenpidealue kaava-alueella: ote asemakaavasta.
  • toimenpidealue kaava-alueen ulkopuolella: ote pohjakartasta.

Hakemuksesta tiedottaminen ja naapureiden kuuleminen

Hankkeesta kuullaan naapureita. Hakija voi suorittaa kuulemisen rakennusvalvonnasta saatavalla lomakkeella, muussa tapauksessa viranomainen suorittaa kuulemisen ja perii siitä maksun.

Suunnitelmat kahtena sarjana

Piirustusten tulee olla ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen mukaan laadittuja ja ne taitetaan kokoon A4.