Etusivu ›› Ops Hanke
OPH hanke - Kökkä
Opetushallituksen rahoittama hanke Ruskon perusopetuksen kehittämiseen. Hanke on kuvattu Ruskon www sivulla yleisesti. Kevään 2014 avataan hankkeen omat www sivut, joista voi seurata hankkeen etenemistä, tavoitteiden toteutumista ja hankkeen avulla toteutettuja projekteja.

Kökkä - Joukkoistamalla parempi peruskoulu

Hankkeessa yritetään  löytää toimivia prosesseja opettajien väliselle yhteistyölle niin Ruskon opettajien kesken kuin myös yli kuntarajojen.

Joukkouttaminen (joukkoistaminen, yleisön osallistaminen; talkoistaminen engl. crowdsourcing; crowd (yleisö, (ihmis)joukko); outsourcing (ulkoistaa)) kuvaa yleisesti hajautettua ongelmanratkaisu- ja tuotantomallia, jossa toimeksiantaja hyödyntää yhteisön osaamista rajattua tehtävää varten.

Kökkä on pohjanmaan murretta ja tarkoittaa talkoita. Kökkään liittyy oleellisen osana vapaaehtoisuus ja mahdollisuus kutsua kökkä kokoon oman ongelman ratkaisemiseen. Hankkeen tarkoituksena ei kuitenkaan ole vähätellä opettajien ammattitaitoa eikä tarkoitus ole, että opettajien työtä tehdään talkoilla, vaan muuttaa toimintamalleja siten, opettajien työtoimintatapa hyödyttää mahdollisimman monia, esimerkiksi muita opettajia tai oppilaita. Sama ajatushan on talkoo-menetelmän takana.

Ruskon kunta haki OPH:lta avustusta oppimisympäristön kehittämishankkeeseen. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan tässä tapauksessa koko perusopetuksen kokonaisvaltaista toimintaympäristöä, johon liittyy opetusmenetelmät, opettajien toimintatavat, oppilaiden toimintatavat, johtajien toimintatavat, päätösprosessien toimintatavat, oppimisympäristöjen tekniset valmiudet, oppimisympäristöjen fyysiset tilat ja valmiudet sekä kodin ja koulun väliset toimintatavat.

Hankkeen tavoitteet on kuvattu tarkemmin erillisellä sivulla, mutta lyhyesti suurimpana tavoitteena on joukkoistaa hyvien opetuskäytäntöjen leviäminen ja tuoda ne osaksi koulun arkipäivää. Toisena merkittävänä tavoitteena on löytää nykyisen työaika- ja palkkausjärjestelmän rajoissa opettajille yhteistyöaikaa koulun toimintatapoja tehostamalla. Hankkeen kautta tarjotaan opettajille tukea uusien opetusmenetelmien kokeilussa. Tukea voi saada tarvittaviin laite- tai materiaalihankintoihin sekä kohdennettua teknistä tukea oppitunnin suunnitteluun ja oppituntien toteutukseen.