Etusivu ›› Sisalto ›› Paasuunnittelija
Pääsuunnittelija
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että jokaiseen rakennushankkeeseen on määritelty pääsuunnittelija.

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että jokaiseen rakennushankkeeseen on määritelty pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata suunnittelun kokonaisuudesta ja suunnittelukokonaisuuden laadusta. Pääsuunnittelija on rakennuttajan luottohenkilö ja hänet on hyvä palkata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuualueet

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 48 §:ssä ja RT-kortissa 10-11108 on varsin kattavasti määritelty pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuu kokonaisuudessaan. Pääsuunnittelijan vastuualueisiin kuuluvat mm:

  • rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta huolehtiminen
  • huolehtia siitä, että jokaisella suunnittelijalla on käytettävissä tarvittavat ristiriidattomat ja ajan tasalla olevat lähtötiedot
  • huolehtia osaltaan siitä, että laaditussa aikataulussa on varattu suunnittelulle riittävästi aikaa
  • huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja tarkastaa suunnitelmien yhteensopivuus ja ristiriidattomuus
  • osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen

 

Pääsuunnittelijan kelpoisuus

Pääsuunnittelijasta on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 120 a §:ssä. Pääsuunnittelijalla tulee olla kokemusta ja taitoa eri toimialojen suunnitelmien yhteensovittamisesta.

Pääsuunnittelija huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta, ja hän voi toimia myös esim. rakennus- tai rakennesuunnittelijana tai vastaavana työnjohtajana. Pääsuunnittelijana toimivalla tulee olla:

  • soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai vastaava alempi tutkinto
  • kokemusta eri toimialojen suunnitelmien yhteensovittamisesta.