Etusivu ›› Sisalto ›› Rakentamisen Aloittaminen
Rakentamisen aloittaminen
Rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyöluvilla on luvan myöntämisen jälkeen ns. valitusaika, jona aikana rakennustöitä ei saa aloittaa.

Rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyöluvilla on luvan myöntämisen jälkeen ns. valitusaika, jona aikana rakennustöitä ei saa aloittaa. Rakennustarkastajan myöntämissä luvissa tämä oikaisuvaatimusaika on 14 vrk ja kaavoitus- ja rakennuslautakunnan myöntämissä luvissa valitusaika on 30 vrk. Jotta voi aloittaa heti luvan saatua odottamatta luvan lainvoimaisuutta, voidaan asettaa vakuus mahdollisten haittojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Rakentamista ei voi kuitenkaan aloittaa vakuudella luvan saatuaan, jos rakennuslupaan liitetty suunnittelutarveratkaisu / poikkeamispäätös ei ole lainvoimainen rakennuslupaa haettaessa.

Mitä vakuuden asettaminen tarkoittaa?

Vakuudeksi hyväksytään pankkitalletukset ja erilaiset takaukset. Pankki kirjoittaa kuittaamattomuustodistuksen tai panttaussitoumuksen pankkitalletuksesta, mikä toimitetaan pantiksi rakennusvalvontaan hakemuslomakkeen kanssa. Takauksen tulee olla voimassa niin kauan, kunnes ko. lupa saa lainvoiman.

Omakotitalon lupa-asiassa hyväksytään henkilötakaus. Tällöin kahden henkilön on sitouduttava omavelkaiseen takaukseen. Luvanhakijat eivät kuitenkaan voi toimia takaajina. 

Miten toimia vakuuden asettamiseksi?

  • vakuuden hakijan tulee olla rakennuspaikan haltija eli sama kuin rakennustoimenpidettä koskevassa hakemuksessa
  • täytettävä "Hakemus rakennustöiden aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaisuutta" -lomake tai rakennuslupahakemuksen yhteydessä
  • toimitetaan mahdollinen panttaussitoumus pankkitalletuksesta rakennusvalvontaan
  • vakuus luovutetaan takaisin hakijalle tai pankille, kun lupa on saanut lainvoiman

Lisätietoja vakuuden asettamisesta saat rakennusvalvonnasta.