Etusivu ›› Tavoite
Tavoite
Tavoitteiden tarkemmat kuvaukset

Tavoitteet

  • Luodaan toimintatapa ja työkalu opetuksen kehittämisen joukkoistamiselle, missä hyvät opetuskokonaisuudet kerätään yhteiseen järjestelmään, josta voi nopeasti ja helposti hakea arkityöhön opetusmateriaalia ja opetuskäytäntöjä. Opetuskokonaisuus voi lyhyt 5 minuutin kokonaisuus, oppitunnin kestävä tai vaikka useamman oppitunnin kestävä projekti.
  • Mallinnetaan toimintatapakulttuuri, joka itsessään kannustaa ja ohjaa parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja kehittämiseen. Malli koostuu sekä toimintatavoista että toimintaa tukevasta teknisestä ympäristöstä. Joukkoistamalla saadaan pedagogisesti parempi peruskoulu.
  • Luodaan malli, jossa parhaita ja hyväksi todettuja opetuskäytäntöjä löytäisivät kaikki opettajat, eivätkä vain tvt-suuntautuneet opettajat.
  • Järjestelmään tehdään sisältöä kokeneiden opettajien toimesta perinteisistä opetusmenetelmistä, jolloin vuosittain kumuloituva kokemus on merkittävää henkistä pääomaa.
  • Mallin avulla yhteiseen järjestelmään voidaan kerätä Suomessa aikaisempien tieto- ja viestintätekniikan hankkeiden tuloksia. Esimerkiksi Turun Molla hanketta ja Kaarinan yläkoulun matematiikan oppimispelejä on tarkoitus hyödyntää arkipäivän oppimisessa.
  • Joukkoistamisen toimintakulttuuri vaatii opettajilta uudenlaista ajattelumallia. Muutos vaatii järjestelmällistä yhteissuunnitteluaikaa ja yhteisen suunnittelun koordinoimista. Hankkeen koordinaattorin tehtävänä on suunnitelmallisesti johtaa hyvien opetuskäytäntöjen kehitystyötä ja tarjota apua opettajilta tulleiden ajatusten toteutukseen. Yhteistyöaikaa järjestetään hankerahoituksen lisäksi myös YT ajasta ja vesoista. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen yhteistyön tekeminen opettajien välillä on luonnollinen osa työskentelyä.
  • Tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukaista käyttöä lisätään opetukseen.
  • Määritellään opetussuunnitelmaan oppilaan tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, jotka oppilaan tulee hallita saadakseen peruskoulun päättötodistuksen. Tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen opetus lisätään nykyiseen opetussuunnitelmaan ainekohtaisiin opetussuunnitelman sisältöihin.
  • Hankkeen rahoituksesta osa on ns. innovaatiorahaa. Innovaatiorahalla voidaan matalalla byrokratialla rahoittaa hankkeeen aikana opettajilta tulleiden innovaatioiden laite- ja materiaalihankintoja. Hankkeen aikana myös tutkitaan, onko kyseiselle rahalle pysyvämpää tarvetta. Tällöin yritämme saada rahoituksen osaksi koulutoimen vuosittaista budjettia.