Etusivu ›› Tekninen Lautakunta 2013 2016
Tekninen lautakunta 2013 - 2016 (toimikausi jatkuu kesään 2017)

Teknisen lautakunnan vastuualueena on tekninen toimi. Teknisen lautakunnan tehtävinä ovat:

Yhdyskuntatekniset palvelut

 • jätehuollon järjestäminen
 • teiden, katujen, puistojen, leikkikenttien sekä urheilu- ja liikunta-alueiden yms. yleisten alueiden rakennuttaminen ja rakentaminen sekä hoito ja kunnossapito
 • maa- ja metsätilojen hoito

Tilapalvelut

 • kunnan rakennusten rakennuttaminen ja rakentaminen
 • isännöinti ja vuokraus
 • rakennusten kunnossapito
 • kiinteistönhoito ja siivous
 • ruokapalvelut

Vesihuoltolaitos

 • vesihuoltolaitostoiminta

Tietohallinto

 • vastaa kunnan kaikkien toimintayksiköiden tietohallinnosta sen kehittämisestä ja koordinoinnista sekä tietoturvallisuudesta, käsittäen tietoverkot, tietoliikenteen, tietojärjestelmät, sovellukset ja laitteet

Lautakunta toimii kunnan tielautakuntana.

Lautakunta huolehtii maantielaissa, jätelaissa, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta annetussa laissa ja tieliikennelaissa kunnalle osoitetuista tehtävistä. Lautakunta huolehtii vesihuoltolaissa vesihuoltolaitokselle määrätyistä tehtävistä.

Lautakunnan kokoonpano

 

Jäsen Varajäsen
Jari Lehtola, pj. Jarkko Pirhonen
Marko Hurula, vpj. Markus Rantala
Leena Lehtonen Outi Rannikko
Marko Rounas Petri Nordblad
Mia Aihonen Niina Kesti
Tarja Vainio Sanna Haukila
Antti Vähä-Piikkiö Erik Luovula

 
Lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja. Kunnanhallituksen edustajana on Antti Jussila, varalla Pasi Kankaanpää. Teknisen lautakunnan nykyinen toimikausi päättyy kesällä 2017.

Vuonna 2017 tekninen lautakunta kokoontuu seuraavasti:

 • 11.1.2017
 • 8.2.2017
 • 8.3.2017
 • 12.4.2017
 • 10.5.2017
 • 14.6.2017
 • 9.8.2017
 • 13.9.2017
 • 11.10.2017
 • 8.11.2017
 • 13.12.2017

Kokouksiin tarkoitetut hakemukset ja asiakirjat tulee toimittaa teknisiin palveluihin viimeistään kokousta edeltävän viikon tiistaina. Lautakunta asettaa pöytäkirjat yleisesti nähtäville kokousta seuraavan viikon perjantaina.