Etusivu ›› Yleiskaavat
Yleiskaavat
Yleiskaavan tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Kunnanvaltuusto hyväksyy yleiskaavat ja osayleiskaavat. Yleiskaavoja voidaan tehdä myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Ruskon kunnassa olevat lainvoimaiset yleiskaavat:

Vanhan Ruskon kunnan yleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.3.1995 § 21. Yleiskaavan ohjevuosi on 2010. Kunnan edellinen rakenneyleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 16.6.1982.

 

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksellä (23.7.1997, 673AL) yleiskaavasta jätettiin vahvistamatta lentokentän vaikutusalue. Ohessa liitekartta, johon on merkitty yleiskaavassa vahvistamatta jääneet alueet. Aluetta rajaavat Ruskonjoki, Kaharintie ja Turun sekä Raision rajat.

Yleiskaavaan on muutettu Uttulan aluetta koskeva osayleiskaava. Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.10.2004 § 71. Kaava rajautuu Nousiaisten rajaan (Inkistentie - Rehtsuontie - Niementie).
 
____________________
 

Ruskon kunnassa valmistelussa olevat yleiskaavat:

Vahdon kunnanosan osayleiskaava

 

Vahdon kunnanosan osayleiskaavatyö on käynnistynyt kunnanvaltuuston päätöksellä 29.10.2012 (§ 75). Kaavoittajana toimii Sweco Ympäristö Oy Turusta. Kaavoitustyön tavoitteena on laatia maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 22.5.2013. Nähtävillä oleva kaava-aineisto julkaistaan kaavoittajan sivuilla (selostus, liitteet, kaavaluonnos ja kaavaehdotus). Alla linkki tietopankkiin.

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma [pdf 1,85 Mt]
  • Tietopankki (Sweco Oy, kaavaluonnos, selostus, liitteet, kaavaehdotus)
  • Vahdon yleisötilaisuuden esitys, lausunnot ja mielipiteet, 31.3.2016 [pdf 7,02 Mt]
     

Lentoaseman ympäristön osayleiskaava

 

Lentoaseman ympäristön osayleiskaava käsittää Ruskon kunnan puolella ylempänä olleen vahvistamattoman alueen. Alueelle on laadittu osayleiskaavaluonnos, jonka Ruskon kunnanhallitus on hyväksynyt 9.12.2008.

 
Osayleiskaavaa ja lentoaseman ympäristölupahakemuksen täydentämistä varten Ruskon kunta, Turun kaupunki ja Finavia Oyj Turun lentoasema ovat täydentäneet suunnittelua/hakemusta Ramboll:in laatimalla lisäselvityksellä ”Turun lentoaseman ja yleiskaavojen alueet, vesitasetarkastelu, pohja-vesialueet ja Natura-arviointi”.